top of page
About Us: Welcome
Start
Keyboard and Mouse

TALXIS File Picker

Komponenta na ukládání souborů k záznamům v Dataverse nebo Dynamics 365

Pomocí komponenty TALXIS File Picker je možné ukládat dokumenty do různých úložišť. Nejčastěji se jedná o SharePoint Online – pro tuto službu je zde i blíže rozepsán scénář. Ostatní úložiště, které řešení podporuje, mají vlastní nastavení oprávnění a přímý přístup k uloženým souborům. Často může být pro správnou funkčnost záznamů v Dataverse nebo Dynamics 365 požadováno, aby tyto záznamy byly doplněni o další soubor či soubory. Typickým příkladem je sken příchozí faktury, PDF nabídka nebo předávací protokol. TALXIS File Picker umožní zobrazit na konkrétním záznamu relevantní dokumenty ze SharePoint knihovny včetně možnosti editace, vložení nebo otevření souboru. Na pozadí se nachází standardní oddělená M365 skupina, která obsahuje složkovou strukturu s unikátním identifikátorem záznamu (ID).

Díky naší rozsáhlejší nabídce funkcionalit nabízíme implementačním partnerům komplexnější řešení, než které poskytují nativní integrace, což jim dává více možností pro potřeby jejich zákazníků.

Typy datových úložišť

Naše komponenta podporuje uložení dokumentu do mnoha typů úložišť:

  1. Uložení do knihovny dokumentů SharePoint Online

  2. Uložení přímo do databáze Dataverse

  3. Uložení do Azure Blob Storage

  4. …další typy úložišť mohou být doplněny na žádost klienta

Nahrávání dokumentů

Pro každý záznam je vytvořena složka, která svým názvem odkazuje na unikátní identifikátor záznamu (ID). Složky jsou dostupné vybraným skupinám uživatelů (např. M365 skupina) na základě nastaveného oprávnění. TALXIS File Picker kontrolka zároveň umožňuje i Drag & Drop jednoho nebo více souborů v libovolném formátu.

Při ukládání souboru může být zobrazen dialog pro doplnění metadat souboru uživatelem.

 

Zobrazení dokumentu

Komponenta soubory zobrazuje jako adresářovou strukturu nezávisle na zvolené technologii úložiště. Pro uživatele se jedná o způsob, na který jsou zvyklí z ovládání PC a který je pro ně uživatelsky přívětivější než standardní zobrazení v Dataverse. Po kliknutí na soubor je možné živé zobrazení v Office Online nebo jeho přímá editace více uživateli.

Obrázek 1.png
bottom of page