top of page
About Us: Welcome
Start
Keyboard and Mouse

Digitální transformace společnosti NETWORG CZ s.r.o.

Anotace:

Cílem předkládaného projektu digitální transformace je implementace komplexního manažerského informačního systému společnosti NETWORG CZ s.r.o. umožňující efektivní řízení vnitropodnikových procesů a zlepšení komunikace se zákazníky a obchodními partnery žadatele. Výstupem projektu bude digitální transformace společnosti NETWORG CZ s.r.o.

EN_RO_B_C.png
bottom of page