top of page
About Us: Welcome
Start
Keyboard and Mouse

M365 Adopce

Infrastruktura a Bezpečnost
 

Pro efektivní a bezpečné pracovní prostředí v rámci technologie M365 bereme při nastavování tenantu ohled na vaše požadavky.

Například zabezpečením M365 a dodržováním předpisů, které zahrnují technologie, jako je eDiscovery, můžete zabránit nežádoucímu chování ve vaší organizaci.


Migrace a nasazení
 

Některé společnosti již mohou používat jiný software k organizaci podniku a spolupráci online na sdílených úlohách nebo dokumentech. Pokud migrujete nebo chcete začít nasazovat M365, můžeme vám pomoci v obou scénářích.

S mnoha lety zkušeností v této oblasti může tento proces proběhnout hladce a budoucí uživatele lze podpořit školením, které poskytujeme v Akademii.
 

Podpora
 

Přímá podpora našeho supportního týmu je způsob, jak udržet váš tenant aktuální a bezpečný. Můžeme pokrýt vše od základní správy až po složité problémy, které můžete zažít.

bottom of page