top of page
About Us: Welcome
Start
Keyboard and Mouse

Power Automate

Doba trvání: 8 hodin 

Jazyk: CZ/EN 

Počet osob: až 5 osob 

Nahrávky: Ne 

Předpoklady: Základní znalosti uživatelů Microsoft 365.
 

Power Automate je cloudová služba, která umožňuje a usnadňuje vytváření pracovních toků, které automatizují časově náročné (obvykle obchodní) úkoly a procesy napříč aplikacemi a službami. 


Úvod a teorie. Navrženo pro pravidelné i pokročilé uživatele nebo začínající vývojáře. Tento blok je nezbytný pro vytváření Flow. Zaměřuje se především na následující oblasti: 

  • Triggers

  • Connectors 

  • Conditions

  • Parallel 

  • Expressions

  • Child flows

  • Custom Connectors

Demo 

  • Vytvořit tok

bottom of page