top of page
About Us: Welcome
Start
Keyboard and Mouse

Model Driven aplikace

Doba trvání: 8 hodin 

Jazyk: CZ/EN 

Počet osob: až 5 osob 

Nahrávky: Ne 

Předpoklady: Základní znalosti uživatelů Microsoft 365, základní znalosti databázových problémů.

 

Navrženo pro pravidelné i pokročilé uživatele nebo začínající vývojáře. Tento úvod do Power Platform je nezbytný pro pochopení základních funkcí. Obsahuje také následující témata: 

 • Tabulky

 • Procesy

 • Připojení

 • Rámec řešení
   

Pro pokročilé uživatele vám tato část školení představí používání kódu při vytváření Power Apps. Současně s vámi budeme sdílet osvědčené postupy. 

 • Plugin

 • Code activity

 • Source control

 

Model Driven aplikace
Úvod - co je to Model Driven aplikace, z čeho se skládá, v jakých případech ji budete používat. Základní teorie. Tento modul také obsahuje základní stavební bloky: 

 • Aplikace

 • Sitemap

 • Views

 • Forms
   

Demo 

 • Vytvoření aplikace

bottom of page