top of page
About Us: Welcome
Start
Keyboard and Mouse

Azure AD Connect & Hybrid Exchange

Délka: 2 hodiny (můžeme rozdělit na polovinu, pokud někdo nechce obě části) 

Jazyk: CZ/EN 

Počet osob: do 10 

Nahrávky: Ne 

Předpoklady: Základní znalost správy Microsoft 365,  Aktivní Adresář a OnPremise Exchange.

 

Školení je především vhodné pro administrátory organizací, kteří se chystají migrovat své e -mailové služby z OnPremise Exchange na Microsoft 365, nebo se chtějí dozvědět více o technologiích uvedených v požadavcích tohoto školení.

  • Obecné informace  

  • Jak nastavit připojení AD na Office 365

  • Spravujte identity a skupiny v hybridním nastavení 

  • Zásady skupin a hybridní připojení AAD 

  • Nastavení hybridního Exchange 

  • Mailflow  

  • Migrace mezi OnPremise a Office 365 

bottom of page